Vikomlitas, UAB  Vikomlitas, UAB

Šalis: Lietuva

Metalo gamyba. Metalo padengimas salto cinkavimo budu.

Metalo gamyba. Metalo padengimas salto cinkavimo budu.
METALO PAVIRŠIAUS APSAUGINIO SLUOKSNIO PADENGIMAS ŠALTUOJU CINKAVIMO BŪDU -- NAUJAS SPRENDIMAS, PASITELKIANT NANO TECHNOLOGINES MEDŽIAGAS !
Daugiafunkciniai cinko milteliai, pagaminti rusų mokslinikų nanotechnologiniu pagrindu, sąveikoje su polimerinėmis medžiagomis, suteikia vartotojui galimybę pasirinkti platų asortimentą antikoroziniu medžiagų su unikaliomis savybėmis. Padengimo medžiagų masę, sudaro apie 86% cinko milteliai.
1. Gelžbetoninių ir betoninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos – statant ir remontuojant kelius, tiltus, viadukus, barjerinius aptvarus.
2. Geležinkelio linijų, atramų, tiltų, įrengimų, konstrukcijų antikorozinė apsauga.
3. Geležinkelio judamojo sąstato apsauga nuo korozijos- lokomotyvai, vagonai, speciali remonto tech-nika, statybinė ir priežiūros technika.
4. Naftos gavybos ir eksploatacijos, įrengimų, rezervuarų, kuriose laikomi šviesieji naftos produktai, dujų pramonės įrengimų antikorozinė apsauga.
5. Agresyvioje aplinkoje, dirbančių chemijos pramonės mechanizmų ir įrengimų antikorozinė apsauga.
6. Plieno cisternų, talpų, rezervuarų, kuriems reikalinga antikorozinė vidaus sienelių, apsauga.
7. Vandens tiekimo sistemų, vandens bokštų, karšto ir šalto vandens vandens rezervuarų antikorozinė apsauga.
8. Objektų, kuriems keliami padidinti priešgaisriniai reikalavimai, antikorozinė ir priešgaisrinė apsauga.
9. Apšvietimo stulpų, antenų, bokštų, ekploatuojamų lauko sąlygom, apsauga nuo korozijos.
10. Elektros perdavimo atramų, stulpų, pastočių, kitų elektros tiekimo, eksploatacijos ir priežiūros me-chanizmų ir įrengimų antikorozinė apsauga.
11. Statybos objektų, statybos konstrukcijų, „užslėptų“ statybinių mazgų, metalo konstrukcijų , betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos.
12. Mažujų ir dydžiujų laivų, mechanizmų ir įrengimų, dirbančių jūros vandens terpėje, antikorozinė apsauga.
13. Žemės ūkio objektų, fermų, bokštų, įrengimų ir technikos antikorozinė apsauga


Siųsti paklausimą

Atgal